View this website in

Moyens d’existence justes – business basé sur la compréhension et la compassion

Vous pouvez être le “numéro un” ou vous pouvez être heureux. C’est à vous de choisir.

Thich Nhat Hanh

Pendant cette retraite, tous les enseignements et les pratiques se feront en Vietnamien.

Tháng năm hoa nở, mùa rừng sồi tái sinh. Làng Mai vào tháng Năm là Tịnh Độ của những ngày nắng ấm giữa đồi cao, hay giữa thảm cỏ xanh non mọc lên vài bông hoa cúc dại. Ta lắng nghe được tiếng hát mùa xuân, của pháp thân mầu nhiệm. Thân mời quý thân hữu, quý anh chị em khắp nơi đến tham dự khóa tu Doanh Nhân [diễn ra từ ngày 17 đến 24 tháng 5/2024 tại Xóm Thượng, Làng Mai] để tắm mình trong không gian đó. Chúng ta có cơ hội trải nghiệm nếp sống chánh niệm qua cách thở, cách đi, cách tiếp xử với nhiệm màu của sự sống, cách lắng nghe và chăm sóc thân và tâm, và đặc biệt là vun trồng Chánh mạng, xây dựng một môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng của hiểu biết và từ bi. Làng hẹn gặp chư vị thân hữu xa gần vào những ngày tháng đó!

Trân quý,

Quý thầy, quý sư cô tăng thân Làng Mai.


Inscriptions

Veuillez sélectionner un hameau :
Serez-vous accompagné(e) de votre partenaire ou de membres de votre famille proche ?
Veuillez sélectionner l'identité de genre qui vous représente le mieux (pour les individus) ou votre groupe (pour les couples et les familles).

Dharma sharing outside Thay’s hut

Plus d’informations pour nous rejoindre lors d’une retraite

/ Register

Cacher le transcript

What is Mindfulness

Thich Nhat Hanh January 15, 2020

00:00 / 00:00
Montrer Cacher le transcript Fermer