This website translation is under construction, for the full website please visit the English version.

Петте упражнения за осъзнатост

Петте упражнения за осъзнатост са създадени на основата на Петте предписания, завещани от Буда. Те са разширена и осъвременена версия, която ни показва начините за внасяне на осъзнатост във всички сфери на живота ни. Те не са закони или правила, а по-скоро ни предлагат помощ при обмисляне на нашите действия, реч и мисли, за да можем да създадем повече щастие за нас самите и за света около нас.

Петте упражнения за осъзнатост са един от най-конкретните начини да практикуваме осъзнатост. Те нямат религиозен характер и са общоприложими. Те са истински практики на състрадание и разбиране. Всички духовни традиции имат своя еквивалент на Петте упражнения за осъзнатост.

Първото упражнение е да защитим живота, да намалим насилието в себе си, в семейството и в обществото. Второто упражнение е да практикуваме социална справедливост, щедрост, да не крадем и да не експлоатираме други живи същества. Третото е практиката на отговорно сексуално поведение с цел защита на индивидите, партньорите, семействата и децата. Четвъртото упражнение е практиката на дълбоко слушане и любяща реч, за възстановяване на общуването и помирение. Петото е свързано със съзнателната консумация и ни помага да не внасяме токсини и отрови в тялото или ума си.

Петте упражнения за осъзнатост се основават на предписанията, разработени по времето на Буда с цел създаването на фундамент за практиката на цялата мирянска общност. Преведох тези предписания за нашето съвремие, защото съзнателността е в основата на всяко едно от тях. С осъзнатост ние знаем какво се случва в телата ни, чувствата ни, умовете ни и света и избягваме да причиняваме вреда на себе си и на другите. Осъзнатостта предпазва нас самите, семействата и обществото ни. Когато сме осъзнати, можем да видим, че като се въздържаме да правим едно нещо, можем да предотвратим случването на нещо друго. Стигаме до наше собствено прозрение. Това не е нещо, което ни е наложено от външно влияние.

Следователно практикуването на Петте упражнения за осъзнатост ни помага да бъдем по-спокойни и съсредоточени и ни носи прозрение и просветление.

Тик Нят ХанЩастие: основни практики за осъзнатост (2009)

Тези упражнения са налични също така на следните езици: френски, немски, италиански, холандски, испански и виетнамски.

Петте упражнения за осъзнатост

Петте упражнения за осъзнатост представят будисткото виждане за общочовешката духовност и етика. Те са конкретен израз на будисткото учение за Четирите благородни истини и Благородния осморен път, пътят на правилното разбиране и истинска любов, водещ към изцеление, трансформация и щастие за нас самите и в света. Да практикуваме Петте упражнения за осъзнатост означава да култивираме в себе си прозрението за взаимообусловеното съществуване или т.н. Правилно виждане , което може да отстрани дискриминацията, нетърпимостта, гнева, страха и отчаянието. Ако живеем според Петте упражнения за осъзнатост, ние вече сме стъпили на пътя на бодхисатвите. Знаейки, че вървим по този път, ние не се чувстваме погълнати от съмнения за нашия живот в настоящето и в от страхове за бъдещето.

Преклонение пред живота

Осъзнавайки страданието, причинено от погубването на живота, аз обещавам да развивам в себе си прозрението за взаимообусловеното съществуване и състрадание и да намирам начини за защитаване живота на хората, животните, растенията и минералите. Решен съм да не убивам, да не позволявам на другите да убиват и да не подкрепям никакъв акт на убийство в света, в мислите си и в начина си на живот. Разбирам, че действията, причиняващи вреда произлизат от гняв, страх, алчност и нетърпимост, които от своя страна произтичат от дуалистичното и дискриминативно мислене, затова ще развивам в себе си откритост, недискриминация и непривързаност към различните възгледи, за да трансформирам насилието, фанатизма и догматизма в себе си и в света.

Истинско щастие

Осъзнавайки страданието причинено от експлоатацията, социалната неправда, кражбата и потисничеството, аз обещавам да практикувам щедрост в мислите, думите и делата си. Решен съм да не крада, да не присвоявам нищо, което принадлежи на другите и да споделям моето време, енергия и материални средства с всички, които са в нужда. Ще практикувам дълбоко вглеждане, за да разбера, че щастието и страданието на другите не са отделни от моето собствено щастие и страдание; че истинското щастие не е възможно без разбиране и състрадание и че преследването на богатство, слава, влияние и сетивни удоволствия може да донесе много страдание и отчаяние. Знам, че щастието зависи от моята духовна нагласа, а не от външни условия и че мога да живея щастливо в настоящия момент просто като не забравям, че вече имам достатъчно условия, за да бъда щастлив. Посвещавам се на практикуването на Правилен начин на живот, за да помогна за намаляване страданието на живите същества и да спра моя отрицателен принос в глобалното затопляне.

Истинска любов

Осъзнавайки страданието причинено от безотговорното сексуално поведение, аз обещавам да развивам в себе си отговорност и да намирам начини да защитавам индивидите, обвързаните двойки, семействата и обществото. Знам, че сексуалното желание не е любов и че сексуалната активност предизвикана от неовладени желания винаги вреди на мен и на другите, затова съм решен да не започвам сексуални връзки без наличие на взаимно съгласие, истинска любов и дълбоко дълготрайно обвързване. Решен съм да потърся духовна подкрепа за запазване неприкосновеността на моята връзка от членовете на семейство ми, приятелите и сангхата, в които намирам подкрепа и доверие. Ще направя всичко, което е по силите ми, за да защитавам децата от сексуално насилие и да предпазвам двойките и семействата от разпадане поради неправилно сексуално поведение. Знам, че тялото и духът са взаимосвързани, затова ще се посветя на изучаването на правилни начини да се грижа за моята сексуална енергия и за развитието на любяща доброта, състрадание, радост и безпристрастие – които са четирите основни елемента на истинската любов – и така да постигна по-дълбоко щастие за себе си и за другите. Разпознавайки многообразието на човешките преживявания обещавам да не осъждам никоя форма на полова принадлежност или сексуална ориентация. Като практикуваме истинска любов, ние знаем, че ще продължим по красив начин своето съществуване в бъдещето.

Любяща реч и дълбоко слушане

Осъзнавайки страданието причинено от невнимателната реч и неумението да изслушвам другите, аз обещавам да развивам любяща реч и състрадателно слушане, за да облекчавам страданието и да съдействам за постигането на мир в себе си и за помирението между хората, различните етнически и религиозни групи и нации. Знам, че думите могат да донесат щастие или страдание, затова обещавам да говоря истината като използвам думи, които вдъхват доверие, радост и надежда. Решен съм да не говоря, когато съм ядосан. Ще практикувам съзнателно дишане и ходеща медитация, за да разпозная гнева и да вникна дълбоко в причините за него. Знам, че корените на гнева се намират в моите неправилни възприятия и в липсата на разбиране за страданието в мен и в другите. Ще говоря и слушам по такъв начин, че да помогна на себе си и на другия човек да трансформираме страданието и да намерим изход от трудните ситуации. Решен съм да не разпространявам новини, за които не съм сигурен, че са верни и да не изричам думи, които могат да предизвикат разделение и раздор. Ще практикувам Правилно усилие, за да развивам моята способност за разбиране, любов, радост и безпристрастие и постепенно да преобразувам гнева, насилието и страха, скрити дълбоко в моето съзнание.

Хранене и изцеление

Осъзнавайки страданието причинено от несъзнателната консумация, аз обещавам да развивам добро здраве, физическо и духовно, за себе си, моето семейство и общество, чрез съзнателно хранене, пиене и консумация. Ще практикувам дълбоко вглеждане в начина ми на консумиране на Четирите вида храни, и по-точно – храна за ядене, сетивни възприятия, воля и съзнание. Решен съм да не играя хазартни игри, да не употребявам алкохол, наркотици или други токсични продукти, каквито са някои интернет сайтове, електронни игри, телевизионни програми, филми, списания, книги и разговори. Ще практикувам връщане към настоящия момент, за да бъда в контакт с освежителните, целителни и подхранващи елементи в мен и около мен и няма да позволя на съжалението и тъгата да ме завлекат в миналото или на притесненията, страха или желанията ми да ме изтръгнат от настоящия момент. Решен съм да не се опитвам да покривам самотата си, тревогата или друго страдание, отдавайки се на неконтролируема консумация. Ще медитирам върху взаимообусловеното съществуване и ще консумирам по начин, който ще запази мира, радостта и благосъстоянието на моето тяло и съзнание както и на колективното тяло и съзнание на моето семейство, моето общество и Земята.

/ Register

Hide Transcript

What is Mindfulness

Thich Nhat Hanh January 15, 2020

00:00 / 00:00
Show Hide Transcript Close