This website translation is under construction, for the full website please visit the English version.

Орденът на взаимообусловеното съществуване

Орденът на взаимообусловеното съществуване, на виетнамски „Тиеп Хиен“, е общност от монаси и миряни, които са посветили живота си и живеят в съответствие с Четиринадесетте упражнения за осъзнатост, синтез на ученията за Бодхисатвата (Просветлено същество) в Махаяна будизма.

Преглед на страницата

Създаден от преподобния Тик Нят Хан в Сайгон през 1966 г., Орденът на взаимообусловеното съществуване е основан в традицията на будистката медитативна практика на дзен майстора Линджи и набляга върху Четирите духовни сили: непривързаност към възгледите, директен опит в природата на взаимозависимото възникване чрез медитация, подходящо съответствие и умели средства.

Първите шест члена на Ордена на взаимообусловеното съществуване

Първите шест члена на Ордена, ръкоположени заедно на 5 февруари 1966 г., са  колеги и ученици на Тик Нят Хан, които работят заедно с него за облекчаване страданията от войната чрез проекти, организирани от Младежката школа за социални услуги. Присъединявайки се към Ордена на взаимообусловеното съществуване, те се посвещават на непрекъснатата практика на осъзнатост, етично поведение и състрадателни действие в обществото.

Поради непрекъснатата несигурност, причинени от войната и животът в изгнание на Тик Нят Хан, в продължение на петнадесет години в Ордена не са ръкополагани нови членове.  По-късно, в началото на 1981 г., Тик Нят Хан кани в Ордена някои от многото ученици- миряни и монаси, които учат и практикуват с него на Запад. До 2006 г. Орденът нарасва до приблизително 1000 практикуващи миряни и 250 практикуващи монаси извън Виетнам.

Членове на Ордена на взаимообусловеното съществуване като консултанти в манастира „Блу Клиф“

През 2006 г., по време на първото си посещение във Виетнам след 39-годишно изгнание, Тик Нят Хан отново прави възможно ръкополагането на практикуващи от Виетнам в Ордена. В рамките на една година след посещението на Тик Нят Хан, свързано с основаването на монашески центрове във Виетнам, действащи под негов надзор, Орденът във Виетнам се разраства и приема стотици нови членове, монаси и миряни.

За повече информация, моля посетете Международния Уебсайт на Ордена на взаимообусловеното съществуване

/ Register

Hide Transcript

What is Mindfulness

Thich Nhat Hanh January 15, 2020

00:00 / 00:00
Show Hide Transcript Close