This website translation is under construction, for the full website please visit the English version.

Дхарма Учители

Представяме ви нашите старши Дхарма учители, които редовно изнасят лекции в Плъм Вилидж – Франция.

Как се става Дхарма учител

Дхарма учителите (Dharmachāryas) са членове на общността, които са избрани за учители, защото имат дълбока духовна практика и умения да водят щастлив живот. Дзен Учителят Тик Нят Хан (с обич наричан „Тай” от учениците си), подобно на много други учители, разчита на учениците си да продължат и развият делото му, тъй като Тай не може да бъде навсякъде, където ученията са необходими. Когато общността (сангха) види, че някой желае и е готов да преподава Дхарма – не само на думи, но и с действията си, с практиката си в ежедневието – тогава тази личност бива официално упълномощена да преподава. Това се извършва в церемония, на която се предава “Лампата на Дхарма”.

Обикновено е необходимо монахът или монахинята да са ръкоположени най-малко осем години, за да се считат за кандидати за получаване на Дхарма лампата. За да бъдат кандидати за Дхарма учители, миряните също трябва да имат многогодишна успешна практика, да са членове на Ордена на Взаимосъществуването и да са номинирани от своята местна Сангха.

Церемонията по предаване на лампата е само една малка част от това да станеш Дхарма учител. Дхарма учителите продължават да практикуват в рамките на традицията на Плъм Вилидж, посещават ритрийти в центровете на Плъм Вилидж, организират свои собствени ритрийти и помагат за изграждането на сангха, за да задълбочат своите знания и умения. Ролята на Дхарма учителите в крайна сметка е да носят радост и дават вяра на общността и на всички, които идват да практикуват с общността.

Прочетете повече за „Ордена на Взаимосъществуването“.

/ Register

Hide Transcript

What is Mindfulness

Thich Nhat Hanh January 15, 2020

00:00 / 00:00
Show Hide Transcript Close