This website translation is under construction, for the full website please visit the English version.

Намерете група по местонахождение

Общност от практикуващи будизъм се нарича „санга“(От санскрит „неделим“)Санга може да включва както монаси, така и практикуващи миряни. Като една от трите Скъпоценности в будизма, сангите са дълбок извор на подкрепа и мъдрост.

Горещо препоръчваме на всеки един от вас да се присъедините към местна сангха или да участвате в дейности към общност, която практикува осъзнатост, за да може да се възползвате от колективната енергия на осъзнатост, мир и радост.

Без сангха ще изгубите практиката си много скоро.

Тик Нят Хан

Традицията Плъм Вилидж има Центрове за практика в Европа, Азия и Америка с общности от монаси, монахини и миряни (мъже и жени). Има също десетки центрове за практикуване на осъзнатост за миряни по целия свят и над 1000 мирянски санги, които се срещат редовно в малки и големи градове, вечер или сутрин и организират дни, за да практикуват осъзнатост.

Директория на сангите в световен мащаб

Намерете мирянска санга, практикуваща в традицията Плъм Вилидж на картата по-долу.

Избирателен списък на сангите може да намерите и на www.mindfulnessbell.org. Ако имате санга или знаете за съществуването на сангха във вашия район, която не е отбелязана, моля използвайте този формуляр, за да добавите и обновите информацията.

Онлайн санги

Има също известен брой „онлайн“ санги (които използват телефонна връзка или интернет). Сайта Plumline е помощен център за всеки, който има желание да намери, основе, създаде или да поддържа онлайн Санга. Място за споделяне на идеи и ресурси и за изграждане на онлайн санга: plumline.org.

/ Register

Hide Transcript

What is Mindfulness

Thich Nhat Hanh January 15, 2020

00:00 / 00:00
Show Hide Transcript Close