De pagina's over Thich Nhat Hanh zijn beschikbaar in het Nederlands, de rest van de website in het Engels.
Meer Nederlandstalige informatie over de Plum Village traditie vind je bij Leven in Aandacht.

Een open brief die oproept tot vrede

Beste menselijke familie,

Terwijl we toekijken hoe de tragedie van de oorlog zich dagelijks blijft ontvouwen in Oekraïne, openen we ons hart voor het lijden van mensen van jong tot oud. Als een internationale gemeenschap van geëngageerd boeddhisme in de Plum Village-traditie, kijken we naar de oorlog met pijn en bezorgdheid.

In onze boeddhistische gemeenschap luisteren we elke kerst met grote vreugde naar het geluid van Russische kerkklokken, en openen we ons hart voor het rijke spirituele erfgoed van Rusland en Europa. Onze leraar, de eerwaarde Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh, heeft gezegd: “Een klok is altijd een klok; of hij nu katholiek, protestants, orthodox of boeddhistisch is, het blijft een klok.” Luisterend naar de klok, ongeacht onze culturele of religieuze wortels, kunnen we een diepe ontmoeting hebben waarbij we vrede en een gedeelde spirituele dimensie aanraken. We verlangen allemaal naar vrede. We hebben allemaal vrede nodig.

De wortels van onze gemeenschap liggen in de traditie van het geëngageerd boeddhisme in Vietnam, waar meer dan drie miljoen mensen stierven in een oorlog die bijna 20 jaar duurde en waar ongeveer twee miljoen mensen als vluchtelingen vandaan vluchtten. Wij weten van onze leraar dat oorlog nooit een oplossing is. Het leidt alleen maar tot verdeeldheid en haat die generaties lang kunnen voortduren.

Onze leraar werkte onvermoeibaar aan vrede in Vietnam door nooit partij te kiezen. In plaats daarvan deed hij een beroep op de tegenstanders om diep in elkaars pijn, angst en existentiële angst te kijken, en om de afschuwelijke tol van de oorlog op alle slachtoffers te beschouwen. Gedwongen tot ballingschap werd hij een spiritueel leider van een wereldwijde beweging voor vrede, verzoening en ontwapening.

Wij geloven dat de universele vredesboodschap van onze leraar hoop kan bieden in deze cruciale tijd voor Oekraïne, Rusland en de mensheid. De geschiedenis leert ons dat oorlog kan worden omgezet in vrede; overlevenden kunnen ondanks hun wonden genezen. In de naam van onze leraar Thich Nhat Hanh en zijn grote liefde, mededogen en wijsheid, roepen wij, zijn leerlingen, op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, om een einde te maken aan het bloedvergieten in Oekraïne. Wij sturen onze liefde en steun naar de onderhandelaars aan beide zijden. Mogen zij diep naar elkaar luisteren en de voorwaarden voor vrede creëren.

Boeddha vertelt ons dat onze ware vijand niet in anderen te vinden is, maar in onze eigen angst, bezorgdheid en verdriet, onze woede, hebzucht, onwetendheid en haat. Oorlog wordt mogelijk gemaakt door dualistisch en discriminerend denken, en door het idee dat we alleen door het elimineren van onze zg. vijand, vrede en veiligheid kunnen hebben. Maar zoals Boeddha zei, haat kan geen haat oplossen. Alleen begrip en liefde kunnen haat transformeren.

Zoals onze leraar heeft gezegd, als er vrede in onszelf is, zal er vrede in de wereld zijn. Als wij erin slagen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne en een duurzame vrede te bereiken, zal dat de hele wereld ten goede komen, want als menselijke familie zijn wij onderling verbonden en afhankelijk van elkaar. Wij bidden ook dat kostbare mondiale bronnen in plaats van bij oorlog, kunnen worden ingezet daar waar zij het hardste nodig zijn, namelijk om ziekte, armoede, honger en ondervoeding, mensenhandel – waaronder uitbuiting van kwetsbare kinderen – milieustress en klimaatverandering aan te pakken.

Onze wereld heeft behoefte aan een cultuur van vrede. Onze menselijke familie moet naar een hoger stadium van evolutie versnellen; naar een “kosmische” spiritualiteit en ethiek die alle volkeren en naties kan verenigen en een einde kan maken aan afscheiding en discriminatie. In deze geest hebben wij, als gemeenschap van geëngageerd boeddhisme, op oudejaarsavond 2021 onze belofte hernieuwd om mindfulness te beoefenen voor vrede op aarde. Hieronder delen wij met liefde deze plechtige gelofte.

Het werk van de vrede is het werk van grote en nobele wezens. In het belang van het Oekraïense volk, het Russische volk en de soldaten aan beide zijden, is het als menselijke familie onze meest urgente taak om al onze energie en vaardigheden te investeren in het onderzoeken van elke haalbare optie voor vrede in deze tijd van groot gevaar voor de mensheid.

Al onze voorouders en nakomelingen rekenen op ons.

Met liefde en vertrouwen,

Bhikkhu Thích Chân Pháp Ấn
Oudste monnik in de Plum Village-gemeenschap 

Bhikkhuni Thích Nữ Chân Không
Oudste non in de Plum Village-gemeenschap


Het cultiveren van een cultuur van vrede

De belofte en het gebed van onze gemeenschap op oudejaarsavond 2021

Geliefde voorouders, Geliefde Moeder Aarde,

In de afgelopen twee jaar hebben onzekerheid, angst en verlies als gevolg van de COVID-19 pandemie, het niveau van angst, woede en geweld in onze menselijke familie verhoogd. In het besef dat dit lijden en geweld kunnen voortduren en zich zelfs op grotere schaal kunnen verspreiden, hernieuwen wij onze belofte om vrede te cultiveren in onszelf en in de wereld. In de geest van Boeddha’s inzicht in de Edele Waarheid van lijden, streven wij ernaar de volgende mindfulness-training voor vrede op aarde te beoefenen.

Een Mindfulness-training voor Vrede op Aarde

Bewust van het lijden dat wordt veroorzaakt door het potentieel van onze menselijke familie om zichzelf te vernietigen en – door onbewust of roekeloos handelen – al het leven op Aarde te vernietigen, zijn wij vastbesloten een cultuur te voeden waarin wij het heilige levensweb dat ons in stand houdt, eren. Dit zullen wij doen door ons collectief te wijden aan het beoefenen van mindfulness en het leiden van een leven van geweldloosheid en vrede, gebaseerd op ons inzicht in de onderlinge verbondenheid, onderlinge afhankelijkheid en het interzijn van alle levensvormen op aarde.

Wij zullen collectief (en ook individueel) oefenen op manieren die een einde maken aan alle daden en gedragingen die bijdragen tot de vernietiging van onze menselijke familie, andere soorten uit het planten- en dierenrijk, en onze planeet. Deze destructieve handelingen omvatten de ontwikkeling en productie van wapens, zoals nucleaire en biochemische wapens, en geavanceerde technologieën voor het voeren van oorlog in cyberspace en de ruimte. De destructieve acties die wij trachten te beëindigen, omvatten ook het misbruik van sociale media en andere media om menselijke gedachten en emoties te manipuleren op manieren die verwarring, wantrouwen, woede, haat en geweld binnen onze menselijke familie opwekken, en wreedheid jegens andere soorten uit het planten- en dierenrijk.

Wij zullen de collectieve energie, materiële rijkdom en spirituele bronnen van de mensheid kanaliseren naar positieve, heilzame acties die mensen helpen elkaar te leren kennen, begrijpen en vertrouwen; die ons bestaan voeden als één menselijke familie onder vele soorten, en die onze heilige Moeder Aarde beschermen.

Met openheid en nederigheid zullen wij leren elkaar in cultureel, politiek, sociaal en rechtvaardig opzicht te omarmen. Wij zullen diversiteit van etniciteit, geslacht, leeftijd en religieuze of andere overtuigingen respecteren, zodat wij op aarde een menselijke familie kunnen opbouwen en koesteren die in vrede is met zichzelf, met alle levende wezens en met de planeet.


Keep Reading

Praat mee

Abonneer
Laat het weten als er
guest

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Sharings
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

/ Register

Verbergen Transcriptie

What is Mindfulness

Thich Nhat Hanh January 15, 2020

00:00 / 00:00
Toon Verbergen Transcriptie Sluiten