This website translation is under construction, for the full website please visit the English version.

Четиринадесетте упражнения за осъзнатост

Четиринадесетте упражнения за осъзнатост са съвременен вариант, сърцевината на Предписанията за бодхисатвата на будистката традиция Махаяна. Те са създадени от Тик Нят Хан през 1966 г. в Сайгон.

Монасите и миряните, които в официална церемония тържествено са приели да изучават и да живеят според тези четиринадесет упражнения са членове на “Ордена на Взаимообусловеното съществуване”. Орденът на Взаимообусловеното съществуване, като част от традицията Плъм Вилидж на Тик Нят Хан, принадлежи към будистката дзен традиция Линджи (Риндзай) и е един от нейните продължители.

Първите шест члена на Ордена са били колеги и ученици на Тик Нят Хан, които са работили заедно с него за облекчаване страданието, причинено от войната във Виетнам. Присъединявайки се към “Ордена на Взаимообусловеното съществуване”, те се посвещават на непрестанната практиката на осъзнатост, етично поведение и състрадателни действия в обществото.

Днес тези 14 упражнения за осъзнатост са в основата на хармоничния живот и практиката на общността и се съблюдават от всички живеещи в центровете за будистка практика от традицията на Плъм Вилидж. В момента Орденът на Взаимообусловеното съществуване има повече от 2000 членове, мъже и жени миряни, които работят активно в своите общности из целия свят.

Повече информация за Четиринадесетте упражнения за осъзнатост и за начина им на прилагане в нашето съвремие, може да намерите на международния сайт на Ордена на Взаимообусловеното съществуване.

Тази преработена версия на Четиринадесетте упражнения за осъзнатост бе представена от Тик Нят Хан на Церемонията по ръкополагане на монаси и монахини, проведена в Плъм Вилидж през февруари 2012 г.


Четиринадесетте упражнения за осъзнатост

Четиринадесетте упражнения за осъзнатост са есенцията на Ордена на Взаимообусловеното съществуване. Те са факелът, осветяващ пътя ни, лодката, която ни носи, учителят, който ни води. Те ни помагат да се докоснем до природата на взаимообусловеното съществуване във всичко и да разберем, че нашето щастие не е отделно от щастието на другите. Взаимообусловеното съществуване не е теория; то е реалност, която може да бъде директно преживяна от всички нас във всеки момент от нашето ежедневие. Четиринадесетте упражнения за осъзнатост ни помагат да развием концентрация и прозрение, които ни освобождават от страха и от илюзията за отделен „аз“.

Първо упражнение за осъзнатост: Откритост

Осъзнавайки страданието, причинено от фанатизма и нетърпимостта, ние сме решени да не идеализираме и да не се привързваме към никое учение, теория или идеология, дори будистките. Обещаваме да гледаме на будистките учения, като на помощно средство, което ни помага да се научим да се вглеждаме в дълбочина и да развиваме разбиране и състрадание. Те не са доктрини, за които да водим битки, да убиваме или да жертваме живота си. Знаем, че фанатизмът в многобройните му форми е резултат от възприемането на нещата по дуалистичен или дискриминиращ начин. Ще се упражняваме да гледаме на всичко с откритост и с прозрението за взаимообусловеното съществуване, за да трансформираме догматизма и насилието в себе си и света.

Второ упражнение за осъзнатост: Непривързаност към възгледите 

Осъзнавайки страданието, причинено от привързаността към възгледите и погрешните възприятия, ние сме решени да избягваме да бъдем ограничени и привързани към настоящите си възгледи. Посвещаваме се на изучаването и практикуването на непривързаност към възгледите и откритост към опита и прозренията на другите, за да можем да се възползваме от колективната мъдрост. Съзнаваме, че знанията, които притежаваме в момента не са постоянна и абсолютна истина. Прозрението се разкрива чрез практиката на състрадателно слушане, задълбочено вглеждане и освобождаването от представи, а не чрез трупането на интелектуални знания. Истината може да бъде намерена в живота и ние ще наблюдаваме живота в нас и около нас във всеки миг, готови да се учим през целия си живот.

Трето упражнение за осъзнатост: Свобода на мисълта 

Осъзнавайки страданието, причинено от налагането на възгледите ни върху другите, ние сме решени да не принуждаваме никой, дори децата си, чрез каквито и да е средства – авторитет, заплаха, пари, пропаганда или индоктринация – да възприемат нашите възгледи. Обещаваме, да уважаваме правото на другите да бъдат различни, да избират в какво да вярват и какви решения да вземат. В същото време ще се учим да помагаме на другите да се освободят от фанатизма и тесногръдието си, като използваме любяща реч и състрадателен диалог.

Четвърто упражнение за осъзнатост: Осъзнаване на страданието

Осъзнавайки, че задълбоченото вглеждане в природата на страданието може да ни помогне да развием разбиране и състрадание, ние сме решени да се завърнем у дома в себе си, за да разпознаем, приемем, прегърнем и разберем страданието си, с нашата енергия на осъзнатостта. Ще направим всичко, което е по силите ни, за да не бягаме от страданието си или да не го потискаме чрез консумация и ще практикуваме съзнателно дишане и съзнателно ходене, за да се вгледаме дълбоко в корените на нашето страдание. Знаем, че само, когато разберем корените на страданието, ще можем да реализираме пътя, водещ към трансформация на страданието. Веднъж успели да разберем нашето страдание, ние ще сме в състояние да разберем и страданието на другите. Обещаваме да търсим на начини, включващи личен контакт, телефонни, електронни, аудиовизуални и други средства, да бъдем с тези, които страдат, за да им помогнем да трансформират своето страдание в съчувствие, мир и радост.

Пето упражнение за осъзнатост: Състрадателен и здравословен живот

Осъзнавайки, че корените на истинското щастие се крият в мира, стабилността, свободата и състраданието, ние сме решени да не трупаме състояние докато милиони гладуват и умират, както и да не поставяме за цел в живота си постигането на слава, власт, богатство и сетивни удоволствия, които могат да донесат много страдание и отчаяние. Ще практикуваме дълбоко вглеждане в начина, по които храним нашето тяло и дух с храните за ядене, сетивните възприятия, волята и съзнанието. Обещаваме да не играем хазартни игри и да не употребяваме алкохол, наркотици или други продукти, които внасят токсини в собственото и колективното ни тяло и съзнание, каквито са някои интернет сайтове, електронни игри, телевизионни програми, филми, списания, книги и разговори. Ще консумираме по начин, който поддържа състраданието, благосъстоянието и радостта в нашите тела и съзнание и в колективното тяло и съзнание на нашите семейства, общество и на Земята.

Шесто упражнение за осъзнатост: Грижа за гнева

Осъзнавайки, че гневът блокира общуването и причинява страдание, ние обещаваме да се грижим за енергията на гнева, когато тя се прояви в нас и да разпознаваме и трансформираме семената на гнева, скрити дълбоко в нашето съзнание. Когато се появи гняв, няма да правим или да казваме нищо, а ще практикуваме съзнателно дишане и съзнателно ходене, за да разпознаем, прегърнем и да се вгледаме дълбоко в гнева си. Знаем, че корените на гнева не са извън нас, а се намират в нашите погрешни възприятия и липсата на разбиране за страданието в нас и в другите. Съзерцавайки преходността ние ще сме в състояние да гледаме на себе си и на онези, които смятаме, че са предизвикали гнева ни, с очите на състраданието и ще открием колко скъпоценна е нашата връзка. Ще практикуваме Правилно усилие, за да подхранваме нашата способност за разбиране, любов, радост и безпристрастие, като постепенно трансформираме гнева, насилието и страха в нас и помагаме на другите да направят същото.

Седмо упражнение за осъзнатост: Щастливо пребиваване в настоящия момент

Осъзнавайки, че животът се случва само в настоящия момент, ние обещаваме да се учим да изживяваме всеки миг от ежедневието си в дълбока осъзнатост. Ще полагаме усилия да не се губим в разсеяност, и да не се увличаме в съжаление по миналото, тревоги за бъдещето или в копнежи, гняв и ревност в настоящето. Ще практикуваме съзнателно дишане, за да поддържаме осъзнатост за това, което се случва тук и сега. Решени сме да изучаваме изкуството на съзнателния живот като се докосваме до чудните, освежаващи и целебни елементи, които са в нас и около нас, във всяка ситуация. По този начин ще сме способни да отгледаме семената на радостта, мира, любовта и разбирането и така ще подпомогнем трансформацията и изцелението в съзнанието си. Осъзнаваме, че истинското щастие зависи преди всичко от нашата духовна нагласа, а не от външните условия и че можем да живеем щастливо в настоящия момент просто като си припомняме, че вече имаме достатъчно условия, за да бъдем щастливи. 

Осмо упражнение за осъзнатост: Истинска общност и общуване

Осъзнавайки, че липсата на общуване винаги води до разделение и страдание, ние обещаваме да се упражняваме в състрадателно слушане и любяща реч. Тъй като знаем, че истинската общност се основава на безпристрастието и по-конкретно на практиката на хармония между възгледите, мисълта и речта, ние ще се упражняваме да споделяме нашето разбиране и опит с членовете на нашата общност, за да достигнем до колективно прозрение.

Решени сме да се учим да слушаме в дълбочина без осъждане или реакция и да се въздържаме да изричаме думи, които могат да създадат разногласия или да доведат до разпадане на общността. При появата на трудности ще останем в нашата Сангха и ще практикуваме дълбоко вглеждане в нас самите и в другите, за да разпознаем всички причини и условия, включително и нашата енергия на навика, която е предизвикала тези трудности. Ще поемем отговорност за всичко, с което може да сме допринесли за конфликта и ще се стремим да бъдем отворени за диалог. Няма да се държим като жертва, а ще бъдем активни в намирането на начини за помирение и разрешаване на всички конфликти, колкото и малки да са те.

Девето упражнения за осъзнатост: Истинна и любяща реч

Осъзнавайки, че думите могат да донесат както щастие така и страдание, ние обещаваме да се учим да говорим правдиво, конструктивно и с любов. Ще използваме думи, които вдъхват радост, доверие и надежда и спомагат за помирението и мира в нас и в другите. Ще говорим и ще слушаме по начин, който да помогне на нас и другите да трансформираме страданието и да намерим изход от трудни ситуации. Решени сме да не говорим неверни неща, за да извлечем лична полза за себе си или да впечатлим някого, а също и да не изричаме думи, които могат да причинят раздор или ненавист. Ще защитаваме щастието и хармонията в нашата Сангха, като се въздържаме да говорим за недостатъците на другите в тяхно отсъствие и винаги ще си поставяме въпроса дали възприятията ни са правилни. Ще говорим единствено с намерението да разберем и да внесем положителна промяна в ситуацията. Няма да разпространяваме слухове и няма да критикуваме и осъждаме неща, за които не сме сигурни. Ще правим всичко по силите ни да говорим открито за случаите на несправедливост, дори когато това може да ни причини трудности или застраши сигурността ни.

Десето упражнение в осъзнатост: Защита и грижа за Сангхата

Осъзнавайки, че същността и целта на една Сангха е практикуването на разбиране и състрадание, ние сме решени да не използваме будистката общност за лично влияние и облагодетелстване или да превръщаме нашата общност в политически инструмент. В същото време, като членове на духовна общност, ние ще заемем ясна позиция срещу потисничеството и несправедливостта. Ще се стремим да променим ситуацията без да вземаме страна в даден конфликт. Обещаваме да се учим да гледаме с очите на взаимообусловеното съществуване и да виждаме себе си и другите като клетки от едно общо тяло, тялото на Сангха. Като истинска клетка в тялото на Сангха, ние генерираме осъзнатост, концентрация и прозрение, за да се грижим за себе си и цялата общност и едновременно с това, всеки от нас е клетка в Буда-тялото. Активно ще изграждаме общност от братя и сестри, ще течем като река и ще практикуваме развитието на трите истински сили – разбиране, любов и прекратяване на деструктивните емоции, за да реализираме колективно пробуждане.

Единадесето упражнение за осъзнатост: Правилно препитание 

Осъзнавайки огромното насилие и несправедливост причинени на нашата околна среда и общество, ние обещаваме да не се препитаваме по начин, който е вреден за хората и природата. Ще правим всичко възможно, за да изберем начин на препитание, който допринася за благополучието на всички земни същества и който ще спомогне за реализацията на нашия идеал за разбиране и състрадание. С ясно съзнание за икономическата, политическата и социална реалност в света, както и за нашата взаимосвързаност с екосистемата, ние сме решени да се държим отговорно като потребители и граждани. Няма да инвестираме или да купуваме от компании, които спомагат за изчерпване на природните ресурси, нанасят щети на Земята или лишават други хора от шанса им да живеят.

Дванадесето упражнение за осъзнатост: Преклонение пред живота

Осъзнавайки страданието, причинено от войни и конфликти, ние сме решени да култивираме ненасилие, състрадание и прозрението за взаимообусловеното съществуване в нашия ежедневен живот и да насърчаваме образованието за мир, съзнателното посредничество и помирението в нашите семейства, общностите, етническите и религиозни групи, нациите и в света. Обещаваме да не убиваме и да не позволяваме на другите да убиват. Няма да подкрепяме никакъв акт на убийство в света, в мислите ни или чрез начина ни на живот. Старателно ще практикуваме дълбоко вглеждане с нашата Сангха, за да открием по-добри начини за защита на живота, предотвратяване на войните и изграждането на мира.

Тринадесето упражнение за осъзнатост: Щедрост

Осъзнавайки страданието причинено от експлоатацията, социалната несправедливост, кражбата и потисничеството, ние обещаваме да култивираме щедрост в нашия начин на мислене, говорене и действие. Ще практикуваме любяща доброта като работим активно за щастието на хората, животните, растенията и минералите и ще споделяме нашето време, енергия и материални средства с онези, които са в нужда. Решени сме да не крадем и да не притежаваме нищо, което принадлежи на другите. Ще уважаваме чуждата собственост, но ще се стремим да не позволяваме на другите да се възползват от човешкото страдание или от страданието на други същества.  

Четиринадесето упражнение за осъзнатост: Истинска любов

[За миряните, членове на Ордена на Взаимообусловеното съществуване]: Осъзнавайки, че сексуалното желание не е любов и че сексуалните връзки, основаващи се на страст, не могат да разсеят чувството на самота, а създават още повече страдание, разочарование и изолация, ние сме решени да не създаваме сексуални връзки без взаимно разбирателство, любов и дълбоко дълготрайно обвързване, оповестено пред нашите семейство и приятели. Тъй като знаем, че тялото и духът са едно цяло, ние обещаваме да усвоим подходящи начини да се грижим за нашата сексуална енергия и да култивираме любяща доброта, състрадание, радост и безпристрастие за нашето собствено щастие и за щастието на другите. Трябва да сме наясно за бъдещите страдания, които могат да бъдат причинени от сексуални връзки. Знаем, че за да запазим нашето щастие и това на другите, ние трябва да уважаваме както нашите права и задължения, така и тези на другите. Ще правим всичко по силите ни, за да предпазим децата от сексуално насилие и да предотвратим разпадането на двойки и семейства в резултат на безотговорно сексуално поведение. Ще се отнасяме към телата си със състрадание и уважение. Решени сме да се вглеждаме дълбоко в Четирите вида храни и да изучаваме начините за запазване и канализиране на нашата жизнена енергия (сексуална, дихателна и духовна), за да реализираме нашия идеал на Бодхисатвата. Ще поддържаме пълно съзнание за отговорността ни при създаването на нов живот и редовно ще медитираме върху бъдещата му околна среда.

[За членове на монашеската общност]: Съзнавайки, че дълбокият стремеж на монаха или на монахинята може да бъде реализиран само, когато той или тя напълно отхвърлят примката на чувствената любов, ние обещаваме да практикуваме въздържание и да помагаме на другите да се предпазват. Осъзнаваме, че самотата и страданието не могат да бъдат облекчени от сексуални връзки, а чрез практикуването на любяща доброта, състрадание, радост и безпристрастие. Знаем, че сексуалните отношения ще разрушат нашия монашески живот, ще ни попречат да реализираме идеала ни да служим на всички живи същества и ще наранят другите. Ще усвояваме подходящи начини, за да се грижим за нашата сексуална енергия. Решени сме да не потискаме и измъчваме нашето тяло, нито да гледаме на него като на инструмент, а да се научим да се отнасяме към него със състрадание и уважение. Ще се вглеждаме дълбоко в Четирите вида храни, за да запазим и канализираме нашата жизнена енергия (сексуална, дихателна и духовна) и да реализираме идеала ни на Бодхисатва.

/ Register

Hide Transcript

What is Mindfulness

Thich Nhat Hanh January 15, 2020

00:00 / 00:00
Show Hide Transcript Close