This website translation is under construction, for the full website please visit the English version.

Трите докосвания на Земята

Това е пълният текст за водене на практиката на Трите докосвания на Земята, които използваме в нашите центрове за (будистка) практика и в Сангхите, практикуващи в традицията Плъм Вилидж. Практикуването на трите докосвания ни дава възможност да докоснем дълбоко реалността на взаимообусловеното съществуване във времето и пространството.

След практикуването с този текст, ви препоръчваме да напишете ваш собствен текст, за да може (още повече) да задълбочите практиката си.

За да започнете практиката, ви приканваме да съберете ръцете си пред гърдите във формата на лотосова пъпка. Ако сте с други, един от вас може да поеме ролята на “майстор на камбаната”, който поканва камбаната и чете текста, а останалите практикуват. Ако сте сами, може да поканите камбаната и да прочетете текста на глас.

След това бавно се наведете към земята, полагайки ръцете, краката и челото си удобно на пода. Докато докосвате Земята, обърнете дланите си нагоре, за да покажете вашата откритост към Трите скъпоценности – Буда, Дхарма и Сангха. Когато докосваме Земята, ние вдишваме цялата сила и стабилност на Земята, и издишваме нашето страдание – чувствата ни на гняв, омраза, страх, несигурност и мъка.

Приятна практика!

I.

Докосвайки Земята, аз се свързвам с прародителите от моето духовно и кръвно семейство.

[поканете камбаната]

[докоснете земята]

Моите духовни прародители включват Буда, бодхисатвите*, Благородната Сангха на учениците на Буда, [добавете имената на други, които желаете да включите] и моите лични духовни учители, живи или починали. Те са живи в мен, защото се ми предали семената на мира, мъдростта, любовта и щастието. Те са пробудили в мен източника на разбирането и съчувствието. Когато погледна към моите духовни учители, аз виждам тези, които са съвършени в практикуването на Упражненията за осъзнатост, на разбирането и състраданието и онези, които все още не са съвършени. Приемам всички тях, защото в себе си също виждам недостатъци и слабости. Съзнавайки, че моята практика на осъзнатост не винаги е съвършена, и че не винаги проявявам разбиране и състрадание, така както бих желал, аз разтварям сърцето си и приемам всички мои духовни прародители. Някои от членовете на моето духовно семейство практикуват упражненията за осъзнатост, разбиране и състрадание, по начин, който буди доверие и уважение, но има и такива, които срещат много трудности и постоянно са подложени на възходи и падения в практиката си.

По същия начин приемам всички прародители от страна на майка ми и от страна на баща ми. Приемам всички техни добри качества и добродетелни действия, приемам също и техните слабости. Отварям сърцето си и приемам всички потомци от моето кръвно семейство с техните добри качества и талант, а също и с техните слабости.

Всички мои духовни прародители, кръвни прародители, духовни потомци и кръвни потомци са част от мен. Аз съм тях и те са мен. Аз не притежавам отделен “аз”. Всички те съществуват като чуден поток на живота, който тече непрекъснато.

[три вдишвания и издишвания]

[камбана]

[изправете се]

* Бодхисатва или „пробудено същество“ е някой, който се посвещава на своето просветление и просветлението на останалите, за да може всички да се освободят от страданието. (Thich Nhat Hanh, “Awakening of the Heart: essential Buddhist Sutras and commentaries”, 2012 by Unified Buddhist Church, p. 518n74,).

ii

Докосвайки Земята, аз се свързвам с всички хора и всички същества в света, които в този момент са живи заедно с мен.

[камбана]

[докоснете земята]

Аз съм едно с чудното разнообразие на живота, коeто се проявява във всички посоки. Виждам тясната връзка между мен и другите, как споделяме щастието и страданието. Аз съм едно с всички хора‚ родени с увреждания или които са станали инвалиди в резултат на война, катастрофа или болест. Аз съм едно с онези, които са жертва на война или потисничество. Aз съм едно с онези, които не намират щастие в семейния живот, които нямат корени и душевен покой, които са гладни за разбиране и любов, и които търсят нещо красиво, пълноценно и истинско, което да прегърнат и в което да вярват. Аз съм човека, на ръба на смъртта, който много се страхува и не знае какво ще се случи. Аз съм детето, което живее някъде, където има мизерия, бедност и болести, чиито ръце и крака са като пръчки и което няма бъдеще. Аз съм също производителят на бомби, които се продават в бедните страни. Аз съм жабата плуваща в езерото, а също и змията, която се нуждае от тялото на жабата, за да се нахрани. Аз съм гъсеницата или мравката, които птицата търси, за да изяде; аз съм също птицата, която търси гъсеницата и мравката. Аз съм гората, която бива изсичана. Аз съм реките и въздухът, които биват замърсявани; аз съм също и човекът, който изсича гората и замърсява реките и въздуха. Виждам себе си във всички същества и виждам всички същества в мен.

Аз съм едно с всички велики същества, които са реализирали истината на не-раждането и не-смъртта и са способни да гледат на формите на раждането и смъртта, на щастието и страданието със спокойни очи. Аз съм едно с онези хора – те могат да се срещнат по малко навсякъде – които имат достатъчно вътрешен мир, разбиране и любов, които са способни да се докоснат до всичко красиво, благотворно и целително; които имат способността да обгърнат света със сърце, изпълнено с любов и ръце, даряващи грижа. Аз съм този, който има достатъчно мир, радост и свобода и е способен да предложи безстрашие и радост на живите същества около себе си. Виждам, че не съм сам и откъснат. Любовта и щастието на великите същества на тази планета ми помагат да не потъвам в отчаяние. Те ми помагат да живея живота си смислено, в истински мир и щастие. Аз виждам, че всички те са в мен и виждам също себе си във всички тях.

[три вдишвания и издишвания]

[камбана]

[изправете се]

iii

Докосвайки Земята, аз се освобождавам от идеята, че аз съм това тяло и че продължителността на моя живот е ограничена. 

[камбана]

[докоснете земята]

Виждам, че това тяло, което е направено от четирите елемента, не съм аз и че аз не съм ограничен от това тяло. Аз съм част от потока на живота от духовни и кръвни прародители, който в продължение на хилядолетия се влива в настоящето и ще продължава да тече в продължение на хилядолетия в бъдещето. Аз съм едно с моите прародители. Аз съм едно с всички хора и всички същества, без значение дали те са мирни или безстрашни, страдащи или изпълнени със страх. В този момент аз присъствам навсякъде на тази планета. Аз присъствам също и в миналото и в бъдещето. Разпадането на това тяло не може да ме докосне, така както падането на сливовия цвят не означава смъртта на сливовото дърво. Виждам себе си като вълна на повърхността на океана. Моята природа е водата на океана. Виждам себе си във всички други вълни и всички други вълни – в мен самия. Появата и изчезването на формата на вълните не засяга океана. Моето Дхарма тяло и духовен живот не са подложени на раждане и смърт. Виждам своето присъствие преди появата на моето тяло и след неговото разпадане. Дори в този момент виждам, че съществувам навсякъде, не само в моето тяло. Седемдесет или осемдесет години не е продължителността на моя живот. Продължителността на моя живот, както продължителността на листото или на Буда, е неограничена. Превъзмогнал съм идеята, че съм тяло, съществуващо във времето и пространството, отделено от всички други форми на живот.

[три вдишвания и издишвания]

[камбана]

[изправете се]


Keep Reading

/ Register

Hide Transcript

What is Mindfulness

Thich Nhat Hanh January 15, 2020

00:00 / 00:00
Show Hide Transcript Close