Chants / Gouttes de compassion (En vietnamien)

Đầu cành dương liễu vương cam lộ
Một giọt mười phương rưới cũng đầy
Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết
Đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây.

Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa.

Trí tuệ bừng lên đóa biện tài
Đứng yên trên sóng sạch trần ai
Cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh
Hào quang quét sạch buổi nguy tai
Liễu biếc phất bày muôn thế giới
Sen hồng nở hé vạn lâu đài
Cúi đầu ca ngợi dâng hương thỉnh
Xin nguyện từ bi ứng hiện ngay.

Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm.

— Discover more...

Arriver pleinement

Apprendre l’art de la “marche lente” avec Thich Nhat Hanh. Vous pouvez l’écouter en anglais et/ou le lire en français.

Thich Nhat Hanh

20 September 2007

/ Register

Cacher le transcript

What is Mindfulness

Thich Nhat Hanh January 15, 2020

00:00 / 00:00
Montrer Cacher le transcript Fermer