This website translation is under construction, for the full website please visit the English version.

Chương trình lễ Tâm tang

Được truyền trực tuyến từ Tổ đình Từ Hiếu, Việt Nam và từ Làng Mai, Pháp

Các buổi lễ Tâm tang cũng được tổ chức tại các trung tâm của Làng Mai tại Mỹ và châu Á (xin vào website của các trung tâm để biết thêm chi tiết).

Trong giờ phút trọng đại này, xin mời quý vị cùng chúng tôi chế tác một năng lượng hùng hậu của bình an, từ bi và chánh niệm để gửi đến vị thầy thương quý của chúng ta.

Sư cô Chân Đức: Tinh thần Các Buổi Lễ
Chế Tác Năng Lượng Chánh Niệm Tập Thể
Khoảnh khắc thiêng liêng

Đi tới Day 1, Day 2, Day 3, Day 5, Day 6, Day 7, Day 8

Ngày 1 – Thứ Bảy, 22.1.2022

Nhấp vào hình ảnh bên trên để theo dõi buổi lễ trực tuyến qua Youtube.

Các thực tập khác

Thiền hành: Dù quý vị đang ở bất cứ nơi đâu, xin hãy dành một chút thời gian (lý tưởng nhất là khoảng 20 phút) để thưởng thức sự thực tập thiền hành. Trong mỗi bước chân, chúng ta có thể thưởng thức hơi thở với Sư Ông, đi với Sư Ông và tiếp xúc với tự tánh không sinh không diệt của chính mình và của Sư Ông. Với mỗi bước chân, chúng ta có thể cảm được những bước chân chánh niệm của Sư Ông đang được tiếp nối trong những bước chân chánh niệm của chính mình.


Đi tới Day 1, Day 2, Day 3, Day 5, Day 6, Day 7, Day 8

Ngày 2 – Chủ nhật, ngày 23.1.2022

Theo dõi các buổi lễ truyền từ Huế, nơi Sư Ông cư ngụ những ngày cuối cùng, và từ Xóm Thượng, Làng Mai, Pháp, là nhà của Sư Ông trong gần bốn thập niên. Đây cũng là một trung tâm lớn nhất so với tất cả các trung tâm khác thuộc truyền thống Làng Mai.

Youtube Link:

02:00

Lễ nhập Kim quan – truyền trực tuyến từ Việt Nam

Xin quý vị hãy tìm một nơi yên tĩnh để ngồi yên và trở về với hơi thở trong khi theo dõi buổi lễ.


Đi tới Day 1, Day 2, Day 3, Day 5, Day 6, Day 7, Day 8

Ngày 3 – Thứ Hai, ngày 24.1.2021

Link của buổi truyền trực tuyến sẽ được cập nhật

09:30

Ngày 3: Lễ tưởng niệm – Truyền trực tuyến từ Làng Mai, Pháp

Ngày 4 – Thứ Ba, ngày 25.1.2021

Link của buổi truyền trực tuyến sẽ được cập nhật

09:30

Lễ xuất gia – Truyền trực tiếp tại Làng Mai Pháp

(Mừng sự tiếp nối của Sư Ông Làng Mai)


Đi tới Day 1, Day 2, Day 3, Day 5, Day 6, Day 7, Day 8

Ngày 5 – Thứ Tư, ngày 26.1.2021

Link của buổi truyền trực tuyến sẽ được cập nhật

09:30

Lễ tưởng niệm – Trực tuyến từ Làng Mai Pháp


Đi tới Day 1, Day 2, Day 3, Day 5, Day 6, Day 7, Day 8

Ngày 6 – Thứ Năm, ngày 27.1.2021

Link của buổi truyền trực tuyến sẽ được cập nhật

09:30

Ngày Quán niệm – Truyền trực tuyến từ Làng Mai Pháp

Đại chúng sẽ cùng thực tập chung với nhau và cùng nghe pháp thoại bằng DVD của Sư Ông


Đi tới Day 1, Day 2, Day 3, Day 5, Day 6, Day 7, Day 8

Ngày 7 – Thứ Sáu, ngày 28.1.2021

Chương trình sinh hoạt riêng tại mỗi xóm.


Đi tới Day 1, Day 2, Day 3, Day 5, Day 6, Day 7, Day 8

Ngày 8 – Thứ Bảy, ngày 29.1.2021

Link của buổi truyền trực tuyến sẽ được cập nhật

01:00

Lễ Trà tỳ – Truyền trực tuyến từ Huế, Vietnam

Ẩn Bản sao

What is Mindfulness

Thich Nhat Hanh January 15, 2020

00:00 / 00:00
Hiện Ẩn Bản sao Đóng cửa