Right Livelihood – business based on understanding and compassion

You can be ‘Number One’, or you can be happy. You have to choose.

Thich Nhat Hanh

During this retreat, all teachings and practices will be in Vietnamese.

Tháng năm hoa nở, mùa rừng sồi tái sinh. Làng Mai vào tháng Năm là Tịnh Độ của những ngày nắng ấm giữa đồi cao, hay giữa thảm cỏ xanh non mọc lên vài bông hoa cúc dại. Ta lắng nghe được tiếng hát mùa xuân, của pháp thân mầu nhiệm. Thân mời quý thân hữu, quý anh chị em khắp nơi đến tham dự khóa tu Doanh Nhân [diễn ra từ ngày 17 đến 24 tháng 5/2024 tại Xóm Thượng, Làng Mai] để tắm mình trong không gian đó. Chúng ta có cơ hội trải nghiệm nếp sống chánh niệm qua cách thở, cách đi, cách tiếp xử với nhiệm màu của sự sống, cách lắng nghe và chăm sóc thân và tâm, và đặc biệt là vun trồng Chánh mạng, xây dựng một môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng của hiểu biết và từ bi. Làng hẹn gặp chư vị thân hữu xa gần vào những ngày tháng đó!

Trân quý,

Quý thầy, quý sư cô tăng thân Làng Mai.


Register

Please select a hamlet:
Will you be joining us with your partner or with immediate family members?
Please select the gender identity that best represents you (for individuals) or your group (for couples and families)

Dharma sharing outside Thay’s hut

More information about joining us for a retreat

/ Register

Hide Transcript

What is Mindfulness

Thich Nhat Hanh January 15, 2020

00:00 / 00:00
Show Hide Transcript Close