Thay's Poetry / Coming and going in freedom (Đến đi thong dong)

English translation from Thich Nhat Hanh’s poem “Đến đi thong dong” by Sister True Virtue.

I still come and go in freedom,

being and non-being are not a question.

Arrive home, my child, with relaxed steps,

not waning nor waxing, just one moon.

Do you know the wind is still here?

When distant rain reaches nearby clouds

drops of sunshine fall from on high

so the earth can see the always-clear sky.


Đến đi thong dong

Poem: Thich Nhat Hanh

Music and vocal: Brother Phap Niem

Gió vẫn còn bay con biết không
Khi mưa xa tiếp áng mây gần
Hạt nắng từ cao rơi xuống thấp
Cho lòng đất thấy bầu trời trong
Ta vẫn còn, đến đi thong dong
Có không, còn mất, chẳng băn khoăn
Bước chân con, hãy về thanh thản
Không tròn, không khuyết, một vầng trăng


Keep Reading

/ Register

Hide Transcript

What is Mindfulness

Thich Nhat Hanh January 15, 2020

00:00 / 00:00
Show Hide Transcript Close