Clips / Drops of Compassion (in Vietnamese)

Đầu cành dương liễu vương cam lộ
Một giọt mười phương rưới cũng đầy
Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết
Đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây.

Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa.

Trí tuệ bừng lên đóa biện tài
Đứng yên trên sóng sạch trần ai
Cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh
Hào quang quét sạch buổi nguy tai
Liễu biếc phất bày muôn thế giới
Sen hồng nở hé vạn lâu đài
Cúi đầu ca ngợi dâng hương thỉnh
Xin nguyện từ bi ứng hiện ngay.

Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm.

— Discover more...

Touching Peace | An Evening With Thich Nhat Hanh

A lovely public talk by Thay offered in Berkeley, California, in the late 1980’s, introduced by poet and environmental activist Joanna Macy. You can support us by: – donating: https://plumvillage.org/support – helping to caption & translate: https://amara.org/en/profiles/videos/plumvillage/ or http://www.youtube.com/timedtext_cs_panel?tab=2&c=UCcv7KJIAsiddB2YRegvrF7g Help us caption & translate this video! https://amara.org/v/lNJg/

Thich Nhat Hanh

October 19, 1993

Thich Nhat Hanh, interview Part 2 | Ram Dass Channel

Ram Dass interviews Thich Nhat Hanh at State of the Wold forum. Thich Nhat Hanh talks about using mindfulness to take tender loving care of our anger. Being aware and mindful of our breathing helps us to take good care of our emotions. Our anger is like a flower...

Thich Nhat Hanh

October 1, 1995

Thich Nhat Hanh, interview Part 1 | Ram Dass Channel

Ram Dass interviews Thich Nhat Hanh at State of the Wold forum. Thich Nhat Hanh talks about using mindfulness to take tender loving care of our anger. Being aware and mindful of our breathing helps us to take good care of our emotions. Our anger is like a flower...

Thich Nhat Hanh

October 1, 1995

Join the conversation

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Sharings
Inline Feedbacks
View all comments

/ Register

Hide Transcript

What is Mindfulness

Thich Nhat Hanh January 15, 2020

00:00 / 00:00
Show Hide Transcript Close